NQ giao KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 nguồn tiết kiệm chi NS huyện năm 2021 đã chuyển nguồn sang năm 2022
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu nội dung NQ giao KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 nguồn tiết kiệm chi NS huyện năm 2021 đã chuyển nguồn sang năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 13.pdf