Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XXI
Số ký hiệu văn bản 53/BC-ĐGS
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XXI
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 53.pdf