Quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề thứ 5 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 55/QĐ-TTHĐND
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề thứ 5 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 55.pdf