Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện Sông Mã tại phiên họp thứ 11 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 46/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hiệu lực 04/04/2022
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện Sông Mã tại phiên họp thứ 11 năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tài liệu đính kèm 46.pdf