Báo cáo kết quả hoạt động tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 47/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hiệu lực 04/04/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hoạt động tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 47.pdf