Báo cáo Kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
Số ký hiệu văn bản 49/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hiệu lực 04/04/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả hoạt động quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 49.pdf