KH tiếp xúc cử trị trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/KH-TĐB
Ngày ban hành 07/04/2022
Ngày hiệu lực 07/04/2022
Trích yếu nội dung KH tiếp xúc cử trị trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Đỗ Tuấn Đạt
Tài liệu đính kèm 02.pdf