Quy chế làm việc của BCH đảng bộ huyện Sông mã khoá XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung)
Số ký hiệu văn bản 08-QC/HU
Ngày ban hành 07/04/2022
Ngày hiệu lực 07/04/2022
Trích yếu nội dung Quy chế làm việc của BCH đảng bộ huyện Sông mã khoá XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 08-Quy chế làm việc của BTV Huyện ủy.pdf