Thông báo phân công nhiệm vụ phục vụ kỳ họp chuyên đề tứ 3 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 08/TB-VP
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Thông báo phân công nhiệm vụ phục vụ kỳ họp chuyên đề tứ 3 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hồng Nhung
Tài liệu đính kèm 08-Thông báo phân công nhiệm vụ phục vụ kỳ họp chuyên đề tứ 3 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.pdf