Thông báo v.v tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ bà HĐND huyện Sông Mã, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 05/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Thông báo v.v tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ bà HĐND huyện Sông Mã, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 05.Thông báo v.v tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ bà HĐND huyện Sông Mã, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.pdf