Báo cáo kết quả công tác của HĐND huyện năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 09/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác của HĐND huyện năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 09.Báo cáo kết quả công tác của HĐND huyện năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.pdf