Kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ ban HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 02/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 07/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ ban HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm 02-KH Kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ ban HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.pdf