Về việc thực hiện nếp sông văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
Số ký hiệu văn bản 35/CT-UBND
Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực 10/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện nếp sông văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 35-ctub.pdf