Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 03 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 199/QĐ-TTHĐND
Ngày ban hành 24/11/2021
Ngày hiệu lực 24/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 03 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 199.QĐ triệu tập kỳ họppdf.pdf