Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tại phiên họp thứ 07
Số ký hiệu văn bản 201/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 29/11/2021
Ngày hiệu lực 29/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tại phiên họp thứ 07
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 201_TB kết luận phiên họp thứ 7.pdf