Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh Sơn La có tác phẩm đoạt giải cấp khu vực quốc gia và quốc tế
Số ký hiệu văn bản 17/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực 19/11/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết quy định nội dung và mức hỗ trợ đối với văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh Sơn La có tác phẩm đoạt giải cấp khu vực quốc gia và quốc tế
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm Tải về