V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 2643/UBND-DT
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày hiệu lực 08/11/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - Xã Hội
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phương
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-cv trien khai thuc hien quyet dinh 1719 cua thu tuong chinh phu.pdf
QD 1719 cua CP ve phe duyet CTMTQG PTKTXH vung dong bao DTTSMN.pdf