Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
Số ký hiệu văn bản 117/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 07/02/2016
Ngày hiệu lực 07/02/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 119186QD-so-321.doc