NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 10/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 01/11/2021
Ngày hiệu lực 01/11/2021
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2030
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm saoy-10 2021 nq hdnd.pdf