Nghị quyết điều chỉnh DA: Hệ thống đường giao thông khu 6, khu 9 thị trấn Sông Mã), huyện Sông Mã
Số ký hiệu văn bản 37/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/10/2021
Ngày hiệu lực 28/10/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết điều chỉnh DA: Hệ thống đường giao thông khu 6, khu 9 thị trấn Sông Mã), huyện Sông Mã
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về