V/v tham gia ý kiến vào dự thảo biểu tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với UBND cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 2541/UBND-NV
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung V/v tham gia ý kiến vào dự thảo biểu tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với UBND cấp huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm 2541.pdf