Về việc triển khai một số nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 2547/UBND-TCKH
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai một số nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lò Văn Sinh
Tài liệu đính kèm 2547.signed.pdf