V/v tham mưu tiếp thu, bổ sung các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND huyện (có BC số 36 kèm theo)
Số ký hiệu văn bản 2548/UBND-VP
Ngày ban hành 26/10/2021
Ngày hiệu lực 26/10/2021
Trích yếu nội dung V/v tham mưu tiếp thu, bổ sung các nội dung trình kỳ họp chuyên đề lần thứ hai HĐND huyện (có BC số 36 kèm theo)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt Cầm Thị Ngọc Yến
Tài liệu đính kèm Tải về