V/v đề nghị cung cấp thông tin thực trạng cơ giới hóa trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 2560/UBND-NV
Ngày ban hành 27/10/2021
Ngày hiệu lực 27/10/2021
Trích yếu nội dung V/v đề nghị cung cấp thông tin thực trạng cơ giới hóa trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Nguyễn Văn Phương
Tài liệu đính kèm Tải về