Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 119/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh tính đến ngày 14/10/2021 (có chi tiết kèm theo)
Số ký hiệu văn bản 1098/BC-UBND
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực 14/10/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 119/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 120/2019/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh tính đến ngày 14/10/2021 (có chi tiết kèm theo)
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Cầm Thị Ngọc Yến
Tài liệu đính kèm Tải về