Tình hình bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn huyện Sông Mã (số liệu đến ngày 26/10/2021)
Số ký hiệu văn bản 1159/BC-UBND
Ngày ban hành 27/10/2021
Ngày hiệu lực 27/10/2021
Trích yếu nội dung Tình hình bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn huyện Sông Mã (số liệu đến ngày 26/10/2021)
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Cầm Thị Ngọc Yến
Tài liệu đính kèm 1159.pdf