Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" trên địa bàn huyện Sông Mã
Số ký hiệu văn bản 30/QĐ-BKTXH
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" trên địa bàn huyện Sông Mã
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - Xã Hội
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Sơn
Tài liệu đính kèm Tải về