Thông báo về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng; Lĩnh vực nhà ở, Lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Lĩnh vực quản lý công trình xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 287/TB-UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng; Lĩnh vực nhà ở, Lĩnh vực kinh doanh bất động sản; Lĩnh vực quản lý công trình xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế hạ tầng
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm Tải về