Thông báo công khai Danh mục lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Số ký hiệu văn bản 285/TB-UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo công khai Danh mục lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm Tải về