Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu văn bản 284/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Chí Chung
Tài liệu đính kèm Tải về