Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện Sông Mã tại phiên họp thứ 03 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 127/TB-TTHĐND
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện Sông Mã tại phiên họp thứ 03 năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Lò Văn Tiến
Tài liệu đính kèm Tải về