Báo cáo kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 128/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm Tải về