Nghị quyết về việc ban hành Quy trình giải quyết các nội dung phát sinh đột xuất thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện
Số ký hiệu văn bản 46/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc ban hành Quy trình giải quyết các nội dung phát sinh đột xuất thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về