Triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 554-CV/HU
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Thào A Sử
Tài liệu đính kèm Tải về