Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 110/TB- TTHĐND
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND huyện Sông Mã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 110.pdf