Báo cáo kết quả công tác của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
Số ký hiệu văn bản 104/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực 06/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Chính trị
Người ký duyệt Phạm Văn Thu
Tài liệu đính kèm 104.pdf