Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sông Mã
Số ký hiệu văn bản 277/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2021
Ngày hiệu lực 08/02/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sông Mã
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 09022021111151am-277-000.00.00.h52.pdf