Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 738/BC-UBND
Ngày ban hành 20/07/2020
Ngày hiệu lực 20/07/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Cầm Thị Ngọc Yến
Tài liệu đính kèm Tải về