Kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXi, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 95/KH-MTTQ
Ngày ban hành 27/01/2021
Ngày hiệu lực 27/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXi, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về