Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi năm 2019.
Số ký hiệu văn bản 221/KH-UBND
Ngày ban hành 15/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi năm 2019.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đ/c Lê Thị Yến - Chủ tịch UBND huyện
Tài liệu đính kèm Tải về