V.v giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện năm 2019 (có chi tiết kèm theo)
Số ký hiệu văn bản 592/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2019
Ngày hiệu lực 06/03/2019
Trích yếu nội dung V.v giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện năm 2019 (có chi tiết kèm theo)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đ/c Chủ tịch UBND huyện
Tài liệu đính kèm Tải về