V.v giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Cơ sở điều trị nghiện MT huyện năm 2019 (có chi tiết kèm theo)
Số ký hiệu văn bản 593/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2019
Ngày hiệu lực 06/03/2019
Trích yếu nội dung V.v giao số lượng người làm việc theo vị trí việc làm cho Cơ sở điều trị nghiện MT huyện năm 2019 (có chi tiết kèm theo)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đ/c Chủ tịch UBND huyện
Tài liệu đính kèm Tải về