V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018
Số ký hiệu văn bản 307/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2019
Ngày hiệu lực 25/01/2019
Trích yếu nội dung V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lê Thị Yến
Tài liệu đính kèm Tải về