Kế hoạch tổ chức HN triển khai công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.
Số ký hiệu văn bản 322/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 30/10/2018
Ngày hiệu lực 30/10/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức HN triển khai công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới