Kế hoạch thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện yêu cầu.
Số ký hiệu văn bản 323/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 30/10/2018
Ngày hiệu lực 30/10/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện yêu cầu.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về