Kế hoạch thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện yêu cầu.
Số ký hiệu văn bản 323/KH-TTHĐND
Ngày ban hành 30/10/2018
Ngày hiệu lực 30/10/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện yêu cầu.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 32320181102084615606600.pdf