Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của UBND huyện Sông Mã.
Số ký hiệu văn bản 01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/10/2018
Ngày hiệu lực 05/10/2018
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật của UBND huyện Sông Mã.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về