Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018
Số ký hiệu văn bản 613/BC-UBND
Ngày ban hành 08/07/2018
Ngày hiệu lực 08/07/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về