Kế hoạch tổ chức HN trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 73/KH-HĐND
Ngày ban hành 06/04/2018
Ngày hiệu lực 06/04/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức HN trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về