Thông báo danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển chọn LĐHĐ. (có DS kèm theo)
Số ký hiệu văn bản 311/TB-UBND
Ngày ban hành 09/04/2018
Ngày hiệu lực 09/04/2018
Trích yếu nội dung Thông báo danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển chọn LĐHĐ. (có DS kèm theo)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về