Báo cáo số 52/BC-TTHĐND ngày 08/8/2017 của Thường trực HĐND huyện, về kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017
Số ký hiệu văn bản 52/BC-TTHĐND
Ngày ban hành 08/08/2017
Ngày hiệu lực 08/08/2017
Trích yếu nội dung Báo cáo số 52/BC-TTHĐND ngày 08/8/2017 của Thường trực HĐND huyện, về kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về